BRIDGE TO GLOBE  

Başarıya Ulaşmanın En Hızlı Yolu

Onlarca Yıllık Deneyimle Ulusal ve Uluslararası Uzman Kadro

Bridge to Globe

Küresel Pazar Erişimi

B2G, girişimcilerin işletmelerini küresel arenada büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir üründür. İşletmelerin, uluslararası pazarlarda rekabet edebilme ve büyüme potansiyelini değerlendirebilme yeteneklerini artırır. Bu bağlamda, B2G, girişimcilere uluslararası pazarlarda fırsatlar yaratma ve küresel işbirliklerini geliştirme konusunda bir köprü görevi görmektedir.

...

Uluslararası Derecelendirme İtibarı

B2G uzmanları tarafından değerlendirilen işletmenizin raporları, derecelendirme kuruluşları standartlarındadır. Bu sayede, girişimciler B2G ölçeğini doldurarak, işletmelerinin uluslararası pazardaki güvenirliğini ve itibarını yatırımcılar gözünde artırabilirler.

...

Bilgi ve Kaynak Transferi

B2G, girişimcilerin işletmelerini geliştirmek ve büyütmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve kaynaklara erişimlerini kolaylaştırır. Partnerlerimiz aracılığıyla sağlanan eğitim, mentorluk, finansal destek ve ağ oluşturma fırsatları, girişimcilerin küresel bilgi ve kaynaklarla bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu bağlamda, B2G, girişimcilerin küresel çapta bilgi ve kaynak transferi yapabilen bir köprü işlevi görür.

...

Uluslararası İş Birlikleri ve Ortaklıklar

B2G, girişimcilerin uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar kurmalarına olanak tanır. Partnerlerimiz ve organizasyonlarımız aracılığıyla, girişimciler diğer ülkelerdeki işletme sahipleri, yatırımcılar ve uzmanlarla bağlantı kurabilir. Bu, küresel işbirliklerini teşvik ederek işletmelerin sınırları aşmasına ve yeni pazarlara erişim sağlamasına yardımcı olur.

...

Küresel İş Ortamı Anlayışı

B2G, girişimcilere küresel iş ortamında başarılı olmak için gereken bilgi ve anlayışı sunar. Pazar dinamiklerini, iş modellerini, finansal şartları ve yönetim süreçlerini değerlendirmek için sağladığı değerlendirmelerle girişimcilere küresel bir perspektif sunar. Bu da işletmelere küresel arenada rekabet edebilmeleri ve sürdürülebilir büyüme sağlamaları olanağı sağlar.

...

Kimler Tercih Ediyor?

 • ...

  Yeni Başlayan Girişimciler: İş fikirlerini hayata geçirmek için ilk adımlarını atan ve yatırım sürecine hazırlanan yeni girişimciler.

 • ...

  Büyüme Aşamasındaki Girişimciler: İşletmelerini genişletmek, yeni pazarlara girmek veya ürünlerini geliştirmek için yatırım arayan deneyimli girişimciler.

 • ...

  Teknoloji Odaklı Girişimciler: Yenilikçi teknolojiler üzerine odaklanan ve teknoloji tabanlı ürün veya hizmetler sunan girişimciler.

 • ...

  Sosyal Girişimciler: Sosyal sorunlara çözüm odaklı işletmeler kuran ve toplumsal etki yaratmak isteyen girişimciler.

 • ...

  Sektör Uzmanı Girişimciler: Belli bir sektörde uzmanlaşmış ve o sektöre özgü çözümler sunan girişimciler.

...

Bu sadece bazı örneklerdir ve farklı profillerdeki girişimciler B2G'nin sunduğu değerlendirme aracından faydalanabilir. B2G'nin geniş bir çözüm kapsamı olduğu için çeşitli girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik esneklik sunabilmekteyiz.

Neden B2G ?

Yatırıma Hazırlık Düzeyini Ölçme

Girişimciler, işletmelerini yatırıma hazır hale getirmek ve yatırımcıların ilgisini çekmek için ihtiyaç duydukları alanları belirlemek isteyebilirler. B2G raporu, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini objektif bir şekilde değerlendirir ve girişimcilere yatırıma hazırlık düzeylerini ölçme imkanı sunar.

İyileştirme Fırsatlarını Belirleme

Rapor, işletmenin eksikliklerini, zayıf yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanları ortaya koyar. Bu da girişimcilerin iyileştirme fırsatlarını belirlemelerine ve işletmelerini daha rekabetçi hale getirmek için önlem alabilmelerine yardımcı olur.

Stratejik Yönlendirme

B2G raporu, işletmenin ticari aşaması, pazar dinamikleri, finansal olanaklar, yönetim altyapısı gibi birçok önemli boyutunu değerlendirir. Bu değerlendirmeler, girişimcilere stratejik kararlar almaları ve işletmelerini daha etkili bir şekilde yönlendirmeleri için bir kılavuz sağlar.

Yatırımcı İlgisini Çekme

İşletme sahipleri, potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmek ve onları işletmelerine yatırım yapmaya teşvik etmek isteyebilirler. B2G raporu, işletmenin yatırıma ne kadar hazır olduğunu gösterirken aynı zamanda işletmenin potansiyelini ve değerini somut bir şekilde ortaya koyarak yatırımcıların ilgisini çekebilir.

Stratejik Ortaklık ve İş Birlikleri

Girişimciler, işletmelerini büyütmek veya yeni pazarlara girmek için stratejik ortaklıklar veya işbirlikleri arayışında olabilirler. B2G raporu, işletmenin potansiyel iş ortakları ve işbirlikleri için değerlendirme kriterleri sağlayarak girişimcilere stratejik ortaklık seçiminde rehberlik edebilir.

B2G Neler Yapar?

B2G, bir işletmenin yatırıma hazır olma düzeyini değerlendirmek için 9 farklı boyutta değerlendirmeler yapmaktadır:

TİCARİ AŞAMA

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki konumu, müşteri tabanı ve gelir durumu gibi faktörler değerlendirilir.

GİRİŞİMCİ ÖZELLİKLERİ

İşletme sahibinin ve yöneticilerin deneyimleri, liderlik becerileri ve vizyonları gibi faktörler analiz edilir.

İş Modeli

İşletmenin nasıl değer yarattığı, gelir modeli, iş süreçleri ve rekabet avantajları gibi konular incelenir.

Pazar Dinamikleri

Hedef pazarın büyüklüğü, rekabet ortamı, tüketici talepleri ve trendler gibi faktörler gözlem altına alınır.

Finansal Olanaklar

İşletmenin mali durumu, gelir-gider dengesi, nakit akışı ve sermaye gereksinimleri değerlendirilir.

Yatırım Şartları

İşletmenin yatırıma açık olup olmadığı, yatırımcıların beklentileri ve gereksinimleri incelenir.

Sermaye Yönetimi

İşletmenin sermaye kullanımı, yatırım geri dönüşü, risk yönetimi ve finansal planlama gibi konular gözlem altına alınır.

Yönetim Altyapısı

İşletmenin organizasyon yapısı, yönetim ekibi, iş süreçleri ve yetenek yönetimi gibi konular değerlendirilir.

Şirketin Düzgünlüğü

İşletmenin yasal uyumluluk, iş sürekliliği, yönetim politikaları ve etik değerler gibi faktörleri mercek altına alınır.

Bu 9 boyut, B2G'nin bir işletmenin yatırıma hazır olma düzeyini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesini sağlar.

Kazanımlar

Deneyim ve Güvenilirlik

B2G, deneyimli bir ekip tarafından yönetilen ve girişimcilik alanında uzmanlaşmış bir yapıdır. Bu deneyim ve uzmanlık, müşterilere güvenilir bir hizmet sağlama ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma konusunda faydalı olabilir. Müşteriler, B2G'de işlerinin profesyonel bir ekip tarafından desteklendiğini hissederler.

Sonuç Odaklılık

B2G, sonuç odaklı bir yaklaşımı benimser. İşletmelerin ihtiyaçlarına özgü çözümler sunar ve hedeflenen sonuçları elde etmek için çaba gösterir. Bu, girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olarak başarılarını artırır.

Şeffaflık

B2G, şeffaflık ilkesini benimser ve müşterileriyle açık iletişim kurar. Süreçlerin ve faaliyetlerin şeffaf bir şekilde sunulması, müşterilerin B2G'ye olan güvenini arttırır. Müşteriler, işlerinin ilerlemesini takip edebilir, karar alma süreçlerine dahil olabilir ve şeffaf bir iş ortamında iş yapmanın avantajlarından faydalanabilir.

Ekonomiklik

B2G, müşterilerine ekonomik çözümler sunmayı hedefler. Verimli ve optimize edilmiş iş süreçleriyle maliyetleri düşürmeye çalışır. Bu da müşterilere mali açıdan avantaj sağlayabilir ve işlerini daha sürdürülebilir hale getirebilir.

Uluslararası Yapı

B2G, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren girişimcilere yönelik hizmetler sunar. Uluslararası pazarlara açılma konusunda müşterilere destek olur, çalışma ve birikimleriyle uluslararası işbirliklerini kolaylaştırır. Bu da müşterilerin küresel büyüme ve genişleme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Yaygın Network

B2G, geniş bir iş ağına sahiptir ve müşterilere bu ağa erişim imkanı sunar. Bu ağ, potansiyel yatırımcılar, iş ortakları, sektör uzmanları ve diğer girişimcileri içerir.

BRIDGE TO GLOBE

Somutlaşan Büyüme Potansiyelleri

B2G raporu, işletmenin güçlü yönlerini, büyüme potansiyelini veya başarı şansını vurguladığında girişimcilerde büyük bir motivasyon uyandırır. Bu motivasyon, girişimcinin gelecek hakkında umutlu olmasını ve işletmenin başarıya ulaşma potansiyelini görmesini sağlar. Bu durum girişimcinin işletmenin hedeflerini gerçekleştirme konusunda daha fazla enerji ve kararlılıkla hareket etmesine yardımcı olur.

TESTIMONIALS

Girişimci Hikayeleri